اعلانات سایت

شیوه نامه آموزش مکاتبه ای منابع انسانی (ویژه استان اصفهان)

شیوه نامه آموزش مکاتبه ای منابع انسانی (ویژه استان اصفهان)

از رضا شریعتی نیا در
Number of replies: 0لینک ثبت نام در  دوره های آموزش مکاتبه ای منابع انسانی ویژه استان اصفهان

1  بودجه  B2n.ir/Bodje

2  برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری  B2n.ir/Toseshahri

3  پسماند  B2n.ir/Passmand

4  امور اقتصادی، سرمایه گذاری و خدمات مالی  B2n.ir/Sarmayegozarii

5  فضای سبز  B2n.ir/fazayesabz

6  آتش نشانی  B2n.ir/atashneshanii

7  نوسازی و تحول اداری  B2n.ir/nosazii

8  محیط زیست و خدمات شهری  B2n.ir/mohitezist

9  روابط عمومی  B2n.ir/publicrelation

10  فرهنگی و اجتماعی  B2n.ir/farhangi.ejtemaei