اعلانات سایت

اطلاعیه راه اندازی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی

اطلاعیه راه اندازی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی

از مدیر ارشد در
Number of replies: 0

به اطلاع  می رساند سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی راه اندازی و با آدرس " http://lms.hmesfasc.ir/" آماده استفاده و بهره برداری می باشد.