اعلانات سایت

آزمون مجدد دوره تکریم ارباب رجوع و ارتباطات تصویری در روابط عمومی

آزمون مجدد دوره تکریم ارباب رجوع و ارتباطات تصویری در روابط عمومی

از رضا شریعتی نیا در
Number of replies: 0

با توجه به قطعی اینترنت در منطقه شرق اصفهان در تاریخ 22 آبان ماه، آزمون های تکریم ارباب رجوع و ارتباطات تصویری در روابط عمومی  در تاریخ 24 و 25 آبان جهت آزمون مجدد فعال می باشد.